Raporty

Raporty

Raporty

W tym dziale prezentujemy wyniki badań dotyczące stanu edukacji kulturowej w perspektywie regionalnej i ogólnopolskiej.

pdf-idocn
Refleksje na temat partnerskiej realizacji projektów
pdf-idocn
Raport z realizacji – Współdziałanie w kulturze
pdf-idocn
Trwałość w kulturze – Raport z realizacji
pdf-idocn
Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim Rok 2016
pdf-idocn
Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie Kujawsko-Pomorskim Rok 2019
pdf-idocn
Diagnoza wybranych obszarów edukacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim 2017 Roszerzona 2018
pdf-idocn
Raport diagnostyczny – Razem w kulturze
pdf-idocn
Autoewaluacja projektu Terenowy Dom Kultury Rok 2019
pdf-idocn
Ewaluacja ex-ante programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Partnerzy

TOP