Misja

Misja

O projekcie

Misją Terenowego Domu Kultury jest wypracowanie nowego modelu funkcjonowania instytucji kultury i oświaty w oparciu o współpracę międzysektorową. Wspólnie z Parterami pełnimy rolę centrów kompetencyjnych wspierających współpracę sfery kultury i sfery edukacji.

Poprzez użycie narzędzi diagnostyczno-warsztatowych chcemy wspólnie z animatorami, edukatorami wytyczyć nowe trasy umożliwiające swobodne i efektywne poruszanie się w przestrzeni lokalnej. Chcielibyśmy poprzez wytyczone trasy projektowo-warsztatowe zbudować sieć podmiotów terenowych współpracujących ze sobą i mogących wspierać się w działaniach na rzecz lokalnych społeczności.

Zamierzamy stworzyć bazę partnerów, podmiotów instytucjonalnych przygotowanych do eksplorowania nowych obszarów Kultury poprzez działania z zakresu edukacji kulturowej na rzecz lokalnych społeczności.

Partnerzy

TOP