Zespół

Zespół

Zespół

Interdyscyplinarny, międzysektorowy zespół tworzą praktycy z różnych obszarów kultury: pracownicy instytucji kultury, oświaty, organizacji pozarządowych.

Koordynator projektu:
Marcin Płocharczyk
etnolog (UMK), kierownik Laboratorium Kultury MCK, nauczyciel dyplomowany, członek zespołu opracowującego Obywatelską Strategie Rozwoju Kultury MasterPlan dla Kultury Bydgoszczy na lata 2013‐2020, koordynator i autorskich projektów z zakresu animacji grup zagrożonych wykluczaniem społeczno-kulturowym w Stowarzyszeniu Ośrodek Działań Kulturowych Las, wykładał na UKW, KPSW, pełnił funkcje eksperta w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse” Polskie Fundacji Dzieci i Młodzieży, ekspert w planowaniu usług publicznych – kulturalnych świadczonych przez dzielnice i gminy ościenne Miasta Stołecznego Warszawa, Członek Regionalnego Panelu Ekspertów – tworzeniu Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce/ Krajowy Panel Ekspertów, uczestnik Forum Praktyków Partycypacji 2014-2018.

Animator terenowy:
Joanna Babińska
absolwentka UWM animator społeczno – kulturalny. Prezes stowarzyszenia Ośrodek Działań Kulturowych „Las” zajmującego się streetworkingiem i działaniami animacyjno-artystycznymi w przestrzeni publicznej. Współtwórczyni i koordynatorka wieloletniego projektu z zakresu streert workingu: Dom Kultury na Kółkach. Prowadziła zajęcia ze studentami studiów podyplomowych w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej na kierunku pedagogika „Arteterapia”, „Plastyka, muzyka , organizacja imprez”. Nauczyciel mianowany, prowadzi pracownie ceramiczne: w MDK – 4 (realizuje program edukacyjny z dziećmi niepełnosprawnymi z SOSW im. L. Braille`a) i przedszkolach w regionie.

Księgowość
Monika Szufrajda
dyplomowana księgowa, członek zespołu Działu Finansowego MCK, prowadziła księgowość projektu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021, festiwali: Drums Fusion, Ethniesy, Animocje, Przeczytani.

Zespół badawczy:
Jacek Gądecki
Socjolog i antropolog społeczny, wykładowca Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badacz miasta, instytucji kultury i infrastruktury kultury. Założyciel i lider młodzieżowych i parasolowych organizacji pozarządowych w Toruniu (Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK). Trener Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy projektowej i warsztatowej z młodzieżą̨. Opracowuje projekty młodzieżowe, przeprowadza warsztaty i szkolenia, prowadzi projekty regrantingowe, w tym dla grup młodzieżowych (Inicjuj z FIO, Make a Connection).
Piotr Knaś
Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury.
Joanna Suchomska
socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii UMK. Realizuje badania społeczne dotyczące różnych obszarów funkcjonowania miast, w tym szczególnie przestrzeni publicznych. Ekspertka w projekcie PO WER 2.19 dotyczącym usprawniania procesów planowania przestrzennego poprzez wsparcie kilkudziesięciu samorządów miejskich i wiejskich w przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Moderatorka warsztatów, autorka publikacji dotyczącej partycypacji w planowaniu przestrzennym Przepis na plan. Narzędziownik (2018), badaczka i ekspertka w zakresie partycypacji w międzynarodowym projekcie Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą (2018 – 2021) w ramach konkursu SUGI.

Partnerzy

TOP