Nowe Współrzędne

Nowe Współrzędne

Nowe Współrzędne Terenowy Dom Kultury

Nowe Współrzędne Terenowy Dom Kultury to kontynuacja projektu Terenowy Dom Kultury, który realizowaliśmy jako operator regionalny programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021.

Wspólnie z lokalnymi partnerami terenowymi budujemy regionalną sieć podmiotów współpracujących w obszarze edukacji kulturowej, aby móc wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i wypracować nowy model funkcjonowania instytucji kultury i oświaty w oparciu o współpracę międzysektorową. Główne elementy składowe projektu to program Camp Artów – lokalnych przedsięwzięć edukacyjno-

-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i oświaty w ramach których, będą testowane nowe formy pracy w terenie oraz I Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej sieciujące instytucje kultury i oświaty. Program forum obejmuje warsztaty i panele dyskusyjne poświęcone szeroko rozumianej animacji i edukacji kulturowej.

Nowe Współrzędne – Terenowy Dom Kultury jest realizowany z dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022, ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w kwocie 97 000,00 zł.

Partnerem Nowych Współrzędnych są Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz

 


 

 

Partnerzy

TOP