Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2023-2025

Przez kolejne trzy lat pełnimy rolę operatora regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim programu Bardzo Młoda Kultura, kontynuując projekt Terenowy Dom Kultury realizowany w latach 2019-2021 i projekt Nowe Współrzędne Terenowy Dom Kultury 2022.

Celem głównym tej edycja programu Bardzo Młoda Kultura jest rozwój podmiotowego uczestnictwa w młodzieży w kulturze. Celami szczegółowymi są: rozwój umiejętności młodzieży w zakresie krytycznego i twórczego uczestnictwa w kulturze, wspieranie podmiotowości i umacnianie tożsamości społeczności lokalnych w perspektywie nasilonego procesu interakcji kultur, wspieranie twórczego i wrażliwego na lokalne konteksty społeczne wykorzystania wartości dziedzictwa kulturowego wspólnot lokalnych.

 

 

informacja o dofinansowaniu

Partnerzy

TOP