Kooperacje-Fordon

Kooperacje-Fordon

Kooperacje-Fordon – IV edycja

Pierwszy w regionie Dzielnicowy Program Edukacji Kulturowej Kooperacje-Fordon

IV edycja programu Kooperacje-Fordon. 

 

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy organizuje czwartą edycję Programu Edukacji Kulturowej: Kooperacje – Fordon. W ramach realizowanego Programu Miejskie Centrum Kultury uruchamia konkurs na inicjatywy projektowe z obszaru edukacji kulturowej Kooperacje – Fordon 2024.

 

Wsparcie finansowe na edukację kulturową w Fordonie!

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach Konkursu Kooperacje – Fordon 2024 wspiera finansowo  od 3 tys. zł do 15 tys. zł  przedsięwzięcia z zakresu edukacji/animacji kulturowej.

 

Przeznaczenie środków:

Działania związane z szeroko pojęta edukacją kulturową, przygotowujące dzieci i młodzież do aktywnego
i twórczego uczestnictwa w kulturze. Warsztaty, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, dziedzictwo kulturowe, teatr, cyrk, film, moda, ekologia, spotkania obywatelskie, street art – stawiamy na kreatywność!

 

Czas realizacji

Przedsięwzięcia będą realizowane między 03.06.2024 – 15.11.2024

 

Osoby do kontaktu:

Marcin Płocharczyk
koordynator Programu Edukacji Kulturowej Kooperacje-Fordon
tel. 695 689 304

Marta Idczak
koordynator konkursu Kooperacje – Fordon
tel. 519 346 587

Program Edukacji Kulturowej Kooperacje-Fordon to program, którego organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury. Program Kooperacje-Fordon powstał na bazie programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021. Celem strategicznym programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej. Budujemy system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i kultury. Istotnym punktem działań w ramach programu jest współpraca i realizacja projektów w modelu partnerskim.

 

pdf-idocn
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
pdf-idocn
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
pdf-idocn
Lista wniosków – błąd formalny
doc-icon
Regulamin Kooperacje-Fordon 2024
doc-icon
Formularz aplikacyjny Kooperacje-Fordon 2024
doc-icon
Deklaracja zawiązania partnerstwa Kooperacje-Fordon 2024
doc-icon
Deklaracja wsparcia Wnioskodawcy Kooperacje-Fordon 2024
doc-icon
Koszty kwalifikowalne Kooperacje-Fordon 2024
doc-icon
Koszty niekwalifikowalne Kooperacje-Fordon 2024
doc-icon
Karta oceny Kooperacje-Fordon 2024

Partnerzy

TOP