Działania

Działania

Każdy może być malarzem

Miejsce realizacji:
Grębocin

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 13 lat ze Szkoły Podstawowej w Grębocinie, szczególnie do dzieci dojeżdżających z pobliskich wsi. Dzieci dojeżdżające traktowane są przez rówieśników z Grębocina jako słabsze pod względem intelektualnym i materialnym, mają utrudniony dostęp do kultury, rzadko uczestniczą w zajęciach popołudniowych i osiągają słabsze wyniki nauce. Dodatkowe zajęcia są odpłatne, co dla ubogich rodzin stanowi duży problem finansowy. Bariery powodują, że dzieci te odczuwają brak potrzeby obcowania z kulturą i kontaktu z rówieśnikami.

 

W projekcie uczestniczyło 25 osób. Pod nadzorem doświadczonego w dziedzinie edukacji artysty plastyka uczestnicy zapoznali się z różnorodnymi technikami malarskimi takimi, jak malarstwo na płótnie, na papierze akwarelowym, na szkle, na tkaninie; narzędziami do malowania (rodzaje pędzli, szpachle, gąbki, sztalugi), rodzaje farb (akryle, akwarele, farby do tkanin) oraz sposobami przygotowania podobrazia.

 

Odbyło się 14 działań projektowych: warsztaty w przestrzeni wirtualnej, w domowej, w plenerze oraz dwie wystawy prezentujące prace uczestników (w szkole oraz bibliotece w Grębocinie). W przestrzeni wirtualnej wspólnie obejrzeliśmy przedmioty użytkowe malowane przez artystów, zajrzeliśmy do pięknych ogrodów i parków. Najciekawsze ujęcia natury później naszkicowaliśmy i namalowaliśmy. Główną część działań projektu stanowiły warsztaty plenerowe na terenie Grębocina.

Jako rezultat zajęć „Piękno wokół nas” powstały rysunki, obraz na płótnie, na desce oraz na papierze akwarelowym. Uczestnicy poznali też sposoby wykorzystania malarstwa we wzornictwie: zaprojektowali i namalowali na przedmiotach użytkowych (torbach płóciennych, kubkach ceramicznych) własne wzory, zainspirowane naturą. Dzieci poznały również okolice, w której żyją – tereny zielone oraz miejsca historyczne takie, jak Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w XIII- wiecznym kościele czy Stary Folwark.

 

Działania projektowe sprzyjały podniesieniu wiary dzieci we własną wartość, uświadomiły im możliwości rozwoju oraz pokazały, w jaki sposób można być twórcą w codziennym życiu. Uczestnicy uaktywnili się w nieznanych im wcześniej dziedzinach sztuki, uwierzyli w możliwość osiągnięcia sukcesu. Nawiązały się nowe relacje koleżeńskie. Mamy nadzieję, że projekt wpłynie na zmianę społeczności, władz i instytucji lokalnych o potrzebach zajęć artystycznych dla społeczności wiejskiej oraz przyczyni się do eliminacji barier pomiędzy sferą edukacji, a kulturą.

Realizatorzy:

Galeria Autorska Gaj Urszula Gajtkowska, partner: Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Grębocinie

Partnerzy

TOP