Działania

Działania

ArtHub – nowoczesne narzędzie edukacji kulturalnej online

Miejsce realizacji:
Górzno

ArtHub to nowoczesne narzędzie edukacji kulturalnej on-line realizowane w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, które było testem tworzonej przez Fundację Mai i Mata Kwiatkowskich platformy edukacyjnej arthub.org.pl. Art Hub to przestrzeń edukacyjno-artystyczna, wirtualne miejsce spotkań z drugim człowiekiem, miejsce wymiany światopoglądów i myśli. Inicjatywa miała na celu edukację, uwrażliwienie, inspirowanie i pobudzanie kreatywności ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży.

 

Na zadanie, w którym uczestniczyła grupa 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Górznie, składało się pięć warsztatów on-line i dwa warsztaty stacjonarne. Projekt był realizowany w dniach 5-8 października 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie i w siedzibie Partnera projektu. Podczas czterech dni młodzież miała możliwość współpracy z siedmioma artystami z różnych dziedzin: Magdą Hueckel (fotografia), Tomkiem Śliwińskim (film), Przemkiem Chojnackim (montaż, postprodukcja), Olem Walickim (kompozycja), Matem Kwiatkowskim (muzyka), Kornelią Siwik (grafika komputerowa) i Mają Kwiatkowską (edukacja kulturalna). 

Tematyka warsztatów dotyczyła: procesu nauki i pracy z instrumentem w szerokim kontekście samego procesu nauki; wpływu nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki, na rozwój kompetencji muzyka i kompozytora; jak zostać dobrym montażystą i kolorystą, jak pracować z ruchomym obrazem; tworzenia kolaży i budowania własnego świata obrazu; poruszania obrazów w animacji poklatkowej; grafiki komputerowej i możliwości tworzenia kolaży w świecie cyfrowym. Projekt pokazał, jak wiele możliwości niosą nowoczesne technologie i jak wiele dobrego wnoszą do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, szczególnie tych z małych miast i wsi. 

Realizatorzy:

Fundacja Mai i Mata Kwiatkowskich, partner: Liceum Ogólnokształcące SPSK w Górznie

Partnerzy

TOP