Działania

Działania

Agenci Cooltury

Miejsce realizacji:
Kęsowo

Głównym celem naszego projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy GBP w Kęsowie a szkołami podstawowymi, które znajdują się na terenie naszej gminy. Swoje cele realizowaliśmy poprzez wspólne działania z zakresu edukacji i kultury borowiackiej. Młodzież, która została powołana do grupy Agentów Cooltury, tworząc wzory na koszulkach i torbach poznawała barwy borowiackie. Zapoznała się z  legendami z naszego terenu i gwarą borowiacką, a także szukała charakterystycznych dla regionu smaków. Uczestnicy samodzielnie wykonali masło i pampuchy. 

Początkowe działania Agentów były tajne, a sami Agenci poznali się w sierpniu na spływie kajakowym, w którym uczestniczyli, przemierzając szlak wodny Brdy, wraz ze swoimi opiekunami i osobami zaangażowanymi w projekt ze strony kadry nauczycielskiej. 

Od września Agenci procowali wspólnie nad szerzeniem kultury borowiackiej wśród innych mieszkańców gminy. Brali udział w warsztatach rzeźbiarskich i malarskich, ilustrowali legendy, które przedstawiali najmłodszym mieszkańcom w formie teatru kamishibai. Uczestnicy projektu brali również udział w nasadzaniu drzew w parku w Przymuszewie oraz wraz ze swoimi rówieśnikami, którzy nie byli bezpośrednio związani z projektem uczestniczyli w grze terenowej. Nawiązywali partnerstwa i przyjaźnie w klimacie kultury borowiackiej.

W celu przekonania innych do angażowania się w projekty edukacyjne i kulturowe, projektowe dokonania były przez młodzież prezentowane na forum klasowym. 

Realizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie, partner: Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Partnerzy

TOP