Działania

Działania

Wrota czasu – spotkanie na przestrzeni wieków

Miejsce realizacji:
Rogóźno, Zamek Krzyżacki Gniew

Głównym celem przedsięwzięcia pn. Wrota czasu – spotkanie na przestrzeni wieków było zwiększenie dostępu najmłodszych do edukacji historycznej i kulturowej związanej z tradycją oraz z miejscowością Rogóźno. W okresie 15 września – 12 października 2019 roku przeprowadzono serię warsztatów oraz żywych lekcji historii (m.in. wycieczka do zamku pokrzyżackiego w Gniewie).

Zajęcia stanowiły również ciekawą i atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Organizatorom zależało zwłaszcza na wzmocnieniu więzi dzieci ze swoją „małą ojczyzną”.

Realizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie, Fundacja Brama Epok z Brodnicy

Partnerzy

TOP