Działania

Działania

Elementarz Małego Słowianina

Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu

W ramach projektu pn. Elementarz Małego Słowianina w klasach I–III zostały przeprowadzone lekcje, w trakcie których dzieci poznały podstawowe symbole słowiańskie i ułożyły opowieści z ich zastosowaniem.

Zwycięska historia pojawiła się w Elementarzu Małego Słowianina, pełniącego funkcję broszury dydaktycznej kierowanej przede wszystkim do dorosłych, tak by ci mogli rozpowszechniać informacje na temat naszego fascynującego dziedzictwa kulturowego.

Realizatorzy:

Stowarzyszenie Dziedzictwo Rodzimej Kultury,

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu

Partnerzy

TOP