Działania

Działania

Twórcza Odyseja

Miejsce realizacji:
Dąbrowa Chełmińska

Witajcie na pokładzie Twórczej Odysei!
Nasz żaglowiec, w swojej odysei, dopływał do różnych portów, gdzie na moment zarzucał kotwicę , aby następnie wyruszyć w dalszą podróż. Był widziany w portach Warsztaty Taneczne, Warsztaty Plastyczne, Warsztaty Muzyczne.
 
30 uczestników – marynarzy w trzech grupach zadaniowych rozwijało swoją wiedzę i umiejętności, dotyczące wybranej dziedziny z zakresu edukacji kulturowej [plastyka, muzyka, taniec].
Każdy z warsztatów składał się z pięciu dwugodzinnych spotkań rozłożonych w czasie trzech miesięcy, na których młodzi ludzie poznawali się, wyznaczali wspólne cele i razem pod okiem instruktora dążyli do efektu końcowego. W Twórczej Odysei to uczestnik miał możliwość wyboru aktywności i instruktora, co dało mu wpływ na tworzenie projektu i wspólne wypracowanie jego efektów.

W czasie uroczystej gali przed zaproszonymi gośćmi z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, zaprezentowało nabyte w trakcie warsztatów umiejętności. Dzieci z sekcji plastycznej, biuro projektowe zamieniły w przepiękną galerię prac. Był wernisaż, ale był także pokaz muzyki i tańca. Zawiązały się nowe relacje interpersonalne i więzi, które zaowocują dłuższymi przyjaźniami, a w przyszłości mogą przełożyć się na kolejne wspólne działania twórcze.
 
Gratulujemy talentu naszym marynarzom.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność, zaangażowanie, wolontariuszom za serce na dłoni, instruktorom za elastyczność i profesjonalizm.

Realizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej, Strefa Rozwoju – nieformalna grupa nauczycieli

Partnerzy

TOP