Działania

Działania

Osobisty fotoprzewodnik po Grudziądzu

Miejsce realizacji:
Grudziądz

Projekt realizował działanie z udziałem osób niepełnosprawnych, tych z ograniczeniami w dostępie do kultury, a także poszerzył działania statutowe GTK. Partner w postaci szkoły o profilu specjalnym pozwolił na bardzo aktywny udział młodzieży w całym projekcie. Celem projektu było zachęcenie mieszkańców do aktywności oraz podniesienie kompetencji w zakresie obsługi sprzętu fotograficznego. Ilość osób uczestniczących w różnych formach naszych zajęć przerosła oczekiwania, co oznacza rozpoznanie ważnej potrzeby.

 

Uczestnicy uczyli się na forum wyrażać swoje opinie oraz określać potrzeby. We własnych i cudzych fotografiach znajdowali zalety i pokazywali co pozostało do dopracowania. Efektem wspólnych działań było wydanie publikacji, zawierającej prace fotograficzne uczestników, opisy zabytków i wskazówki, jak je sfotografować. Stworzenie „Osobistego fotoprzewodnika po Grudziądzu”, który zawiera krótkie opisy miejsc atrakcyjnych i ważnych dla mieszkańców miasta, a jednocześnie wskazówki jak sfotografować obiekty, na czym się skupić, jakich ustawień użyć zależnie od warunków atmosferycznych jest nowością wśród publikacji o Grudziądzu.  Publikacja zawiera również wolną kartę na wklejenie dodatkowych, własnych fotografii miejsc szczególnie ważnych dla konkretnej osoby. Nadaje to albumowi bardzo osobisty charakter.

Efektem projektu był również cykl wystaw pod nazwą „Przerwa z kulturą”, realizowany w szkołach oraz w przestrzeni wirtualnej.

 

Pokazaliśmy uczestnikom, że mogą stać się twórcami wydarzenia kulturalnego. Przyczyniło się to do podniesienia poczucia własnej wartości oraz budowania międzypokoleniowych więzi opartych na wspólnych zainteresowaniach. Opinie zebrane w czasie ewaluacji potwierdzają, że uczestnicy podnieśli kompetencje w zakresie obsługi sprzętu i obróbki fotografii. Również nasze stowarzyszenie, posiadające członków o bardzo szerokim profilu umiejętności twórczego działania, miało okazję sprawdzić się w kolejnym rodzaju działań i dać się poznać z nowej strony.

 

Realizatorzy:

Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, partner: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu

Partnerzy

TOP