Działania

Działania

O(b/d)jazdowy obraz

Miejsce realizacji:
Strzelce Górne, Stary Fordon – Rynek

Dzięki projektowi O(b/d)jazdowy obraz dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, wiejskich szkół czy uboższych osiedli bydgoskich uwierzyły w swoje marzenia i poprzez zabawę malarską były w stanie opowiadać o własnych emocjach. Otwarta formuła warsztatów skłoniła je do spontanicznego i kreatywnego myślenia oraz działania twórczego.

Dzięki realizacji projektu zmieniło się również lokalne myślenie władz i instytucji o malarskich akcjach plenerowych.

Realizatorzy:

Nieformalna autorska pracownia malarska „Pracownia na Cechowej”,
Aleksandra Kucewicz-Wasilewska,
Fundacja bez nazwy,
UMSS,
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych,
Szkoła Podstawowa w Niemczu, Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Partnerzy

TOP