Działania

Działania

Inspiracja impresjonizmem

Miejsce realizacji:
Szubin

Celem zaproponowanych przez Szubiński Dom Kultury zajęć pn. Inspiracja impresjonizmem, skierowanych do młodzieży szkolnej klas 3–8 oraz uczniów Szkoły Specjalnej, było rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni młodych oraz zapoznanie ich z okresem i stylem impresjonizmu.

Podczas warsztatów dzieci zostały wprowadzone w świat sztuki, miały okazję poznać dzieła wybitnych twórców, a także wykonać własne prace pod okiem artysty plastyka. Podsumowaniem warsztatów był wernisaż – wystawa prac malarskich młodych artystów połączona z zaproszeniem gości i wydaniem katalogu ekspozycji.

Realizatorzy:

Szubiński Dom Kultury, Hanna Zawadzka-Pleszyńska,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie

Partnerzy

TOP