Kooperacje-Fordon

Pierwszy w regionie Dzielnicowy Program Edukacji Kulturowej Kooperacje-Fordon

Bardzo Młoda Kultura

BMK to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury.

O projekcie

Misja

Misją Terenowego Domu Kultury jest próba wypracowania nowego modelu funkcjonowania instytucji kultury i oświaty w oparciu o współpracę międzysektorową.

01

Zespół

Interdyscyplinarny- międzysektorowy zespół tworzą praktycy z różnych obszarów Kultury. Pracownicy instytucji kultury, oświaty, organizacji pozarządowych.

bars bars

02

Działania

Projekty partnerskie zrealizowane przez beneficjentów programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021

bars bars

03

Regulamin
I wniosek

Dokumentacja związana z realizacją programu wsparcia lokalnych inicjatyw edukacji kulturowej Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021.

bars bars

04

Raporty

W tym dziale prezentujemy wyniki badań dotyczące stanu edukacji kulturowej w perspektywie regionalnej i ogólnopolskiej.

bars bars

Partnerzy

TOP