Fordon

Fordon

Kooperacje – Fordon 2024
Wyniki konkursu

Zakończyła się ocena wniosków w ramach Programu Edukacji Kulturowej: Kooperacje – Fordon 2024. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu. Gratulujemy beneficjentom. Wszystkim, którzy nadesłali projekty, serdecznie dziękujemy. Programu Edukacji Kulturowej Kooperacje Fordon to program, którego organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury.

pdf-idocn
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
pdf-idocn
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
doc-icon
Regulamin Kooperacje Fordon 2024
doc-icon
Formularz aplikacyjny (załącznik nr 1)
doc-icon
Deklaracja zawiązania partnerstwa (załącznik nr 2)
pdf-idocn
Lista wniosków z błędami formalnymi
pdf-idocn
Skład komisji
doc-icon
Deklaracja wsparcia Wnioskodawcy (załącznik nr 3)
doc-icon
Koszty kwalifikowalne (załącznik nr 4)
doc-icon
Koszty niekwalifikowane (załącznik nr 5)
doc-icon
Karta oceny (załącznik nr 6)

Partnerzy

TOP