Fordon

Fordon

Kooperacje-Fordon 2022

Program Edukacji Kulturowej Kooperacje Fordon to pilotażowy program, którego organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury. W ramach programu realizowana jest druga edycja konkursu Kooperacje- Fordon 2022.

pdf-idocn
Ogłoszenie o konkursie
pdf-idocn
Regulamin Kooperacje Fordon 2022
doc-icon
Formularz aplikacyjny (załącznik nr 1)
doc-icon
Deklaracja zawiązania partnerstwa (załącznik nr 2)
doc-icon
Deklaracja wsparcia Wnioskodawcy (załącznik nr 3)
pdf-idocn
Koszty kwalifikowalne (załącznik nr 4)
pdf-idocn
Koszty niekwalifikowane (załącznik nr 5)
pdf-idocn
Karta oceny (załącznik nr 6)

Partnerzy

TOP