Forum

Forum

I Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej Półwysep Wądzyn (pow. brodnicki), 12-13.09.2022 r.

Celem organizacji pierwszego regionalnego Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej jest potrzeba stworzenia przestrzeni do współpracy, sieciowania i wymiany doświadczeń dla pracowników sektora kultury i oświaty. Program Forum obejmie warsztaty i panele dyskusyjne poświęcone szeroko rozumianej edukacji kulturowej, w tym związane z opracowaniem i wdrażaniem miejskich i dzielnicowych programów edukacji kulturowej i kulturalnej, poszukiwaniem nowych rozwiązań systemowych w obszarze kultury i oświaty, opracowaniem narzędzi efektywnej współpracy sektora kultury i oświaty dla naszego regionu. Forum to nowa przestrzeń niezbędna do zbudowania regionalnej wspólnoty, w której animatorzy i edukatorzy będą mogli nawiązać bliższe relacje, porozmawiać o sukcesach, zawodowych marzeniach i wyzwaniach, lokalnych problemach, wspólnie wypracować z samorządowcami nowe formy współpracy i rekomendacje regionalne.

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom nocleg i wyżywienie. Szczegółowy program znajdziecie na naszej stronie Facebook.

Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się poinformujemy mailowo do 05.09.2022.

Zgłoś się!

Zgłoś udział w Forum

I Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej realizowany z dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022, ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w kwocie 97 000,00 zł.

I Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej odbędzie się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego. 

Partnerzy

TOP