Działania

Działania

Robimy piosenkę

Miejsce realizacji:
Klinika Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

Głównymi celami projektu Robimy piosenkę było stworzenie utworu muzycznego wraz z jego zapisem na nośniku oraz występ dla zaproszonych gości: rodziców, kadry pedagogicznej oraz personelu medycznego.

Na każdym etapie była to praca młodzieży – uczniów Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy przebywających na leczeniu w Klinice Psychiatrii Dziecięcej bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza. Przyniosło to wielowymiarowe korzyści prospołeczne, kulturowe oraz edukacyjne.

Realizatorzy:

Centrum Animacji i Rozwoju Osobistego Żółty Beret,

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Partnerzy

TOP