Działania

Działania

Robimy piosenkę-druga edycja

Miejsce realizacji:
Bydgoszcz

Głównymi celami projektu pt. „Robimy piosenkę – druga edycja” było stworzenie utworu muzycznego wraz z jego zapisem audio oraz utworzenie teledysku.

 

Na każdym etapie była to praca młodzieży – uczniów Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży przewlekle Chorej w Bydgoszczy, przebywającej na leczeniu w Klinice Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Przyniosło to wielowymiarowe korzyści prospołeczne, kulturowe oraz edukacyjne.

W projekcie „Robimy piosenkę” ważnym celem było kształtowanie umiejętności społecznych poprzez współpracę w dążeniu do jednego celu. Aktywność twórcza i obcowanie z kulturą niwelowało negatywne napięcia, motywowało do zdobywania nowych doświadczeń, odkrywania siebie i własnych zdolności.

 

Ważnym celem, który dzięki projektowi  osiągnęliśmy jest utworzenie standardu edukacji kulturowej polegającej na aktywnej współpracy międzysektorowej. Współpraca między animatorami a edukatorami poskutkowała  dopasowaniem wsparcia działań edukacyjnych do specyficznych potrzeb grupy.

Realizatorzy:

Stowarzyszenie Centrum Animacji i Rozwoju Osobistego Żółty Beret, partner: Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

Partnerzy

TOP