Działania

Działania

Powrót Sceny Melpomeny

Miejsce realizacji:
Raciążek

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku wraz ze Szkołą Podstawową w Raciążku oraz Fundacją Pinata zrealizowały cykl działań edukacyjno-artystycznych, łączących plastykę i teatr. Interdyscyplinarne warsztaty twórcze miały na celu zachęcenie młodzieży do współtworzenia kultury, rozwijania zainteresowań i pasji, poznania teatru w wielu aspektach, aktywnego spędzania wolnego czasu i współpracy w grupie. Głównym założeniem projektu była aktywizacja i integracja młodzieży w wieku szkolnym, poszerzenie ich wiedzy i umiejętności poprzez podjęcie aktywności twórczej.
 
Podczas „Warsztatów Ożywionej Formy” uczestnicy mogli odkryć swój talent aktorski. Wystąpili w teatrze cieni, zaprojektowali unikatowe kukiełki oraz maski teatralne, promieniujące w świetle ultrafioletowym. Zobaczyli również przedstawienie pn. „Ala na tropach recyklingu”.

Celem realizowanych warsztatów było rozwinięcie wiedzy uczestników o nowe zagadnienia z zakresu sztuki i nauki – optyki, jak również wprowadzenie nowych technik plastycznych, wykraczających poza programy nauczania, rozwinięcie zainteresowań dzieci oraz pomoc w odkryciu ich możliwości twórczych.

Projekt pomógł znaleźć młodzieży nowe pasje, a także alternatywny sposób wyrazić emocje, poprzez twórczą zabawę. Udział w projekcie otworzył dzieci na marzenia, sprawił, że małe środowisko, w którym żyją, przestanie być postrzegane jako ograniczenie i przeszkoda w samorealizacji.
 
Powstał również blog, na którym zostały umieszczone materiały fotograficzne i filmowe z przeprowadzonych wydarzeń.

Realizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku

Partnerzy

TOP