Działania

Działania

Obraz moje piękno-inne znaczy wyjątkowe

Miejsce realizacji:
Brodnica

Projekt powstał z myślą o młodzieży, chcącej podjąć artystyczne wyzwanie i traktującej malarstwo jako narzędzie do wyzwolenia ukrytych emocji. Uczestnicy byli wolni w swoich decyzjach twórczych – od początku do końca sami decydowali, co będzie tematem ich pracy malarskiej. W żaden sposób nie byli oceniani, nikt też nie narzucał im swojej wizji czy sposobu jej realizacji. „OBRAZ MOJE PIĘKNO…” nie wymagał od uczestników specjalnych umiejętności czy posiadania artystycznego talentu. Ważna była ekspresja, sam proces tworzenia, a także wspólnego odczytywania dzieła i rozszyfrowywania zawartych w nim znaczeń. Koordynatorem projektu była artysta plastyk BDK, Magdalena Dobrosielska-Jankowska, która spełniała rolę przewodnika i towarzysza, zachęcającego uczestników do tworzenia.

 

Finalnym punktem tej wspaniałej, artystycznej przygody był wernisaż oraz wystawa on-line, na której zaprezentowaliśmy realizacje malarskie wszystkich uczestników zestawione w jedną całość. Został również wydany katalog, promujący zarówno sam projekt, jak i artystów, ukazujący ich w nowej, wartościowej odsłonie. Wystawa prac udostępniona została do zwiedzania w Brodnickim Domu Kultury  oraz w SP nr 3 w Brodnicy.

Projekt miał na celu wywołanie wzajemnych, pozytywnych relacji społecznych, w wirtualnej przestrzeni, w której wszyscy uczestnicy wspierają się oraz przekazują sobie nawzajem doświadczenia z procesu twórczego. Dzięki temu zrealizowany został czynnik edukacji artystycznej, który w naturalny sposób uruchomił się podczas wspólnego, twórczego działania. Zależało nam na tym, by każdy uczestnik mógł w sieci bezpiecznie odkrywać swoje pasje, zdolności manualne albo mógł podzielić się z grupą radością z samego tworzenia. Uczestnicy projektu tworzyli grupę zróżnicowaną wiekowo, udział w projekcie uczył zatem tolerancji i cierpliwości wobec młodszych.

Realizatorzy:

Brodnicki Dom Kultury, partner:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy

Partnerzy

TOP