Działania

Działania

Na chłopski rozum – edukacyjna gra wiejska

Miejsce realizacji:
Czernikowo

Rozpoczęliśmy od tego, że Absolwenci UMK i regionaliści z Czernikowa wspólnie poprowadzili dzieci w wieku 10-13 lat przez świat bajki ludowej. Przedstawili fabuły, symbole i znaczenia baśni w kulturze, a następnie osadzili historie baśniowe w przestrzeni wsi. W trakcie wspólnej wyprawy w teren uczestnicy projektu poznali najważniejsze punkty wsi (zabytki, miejsca cenne przyrodniczo), w których dzieci same wymyślały zagadki i rozmieszczały punkty z animacjami. Zajęcia artystyczne pozwoliły uczestnikom stworzyć dużego formatu mapę, która została rozdana osobom chętnym do udziału w finale zabawy. W czasie projektowanie poznaliśmy również programy graficzne. Wszyscy zapoznali się też z najważniejszymi stylami w sztuce.

Dzieci i młodzież opracowały ilustracje i elementy mapy do Edukacyjnej gry wiejskiej.
 
Podczas zajęć udało się nam połączyć naukę z zabawą, ukazać dzieciom, że szkoła jest miejscem otwartym na ich pomysły i działania. Materialnym rezultatem projektu jest gra wiejska, która powstała dzięki współpracy naszych uczestników. Gra wiejska jest ich dziełem, to oni w niej mówią, wybierają miejsca, pokazują to, co według nich jest cenne kulturowo. Szkoła nabyła niewątpliwie cenny materiał, narzędzie edukacyjne wychodzące poza ramy edukacji formalnej, a także gmina pozyskała ciekawy materiał promocyjny. 

Realizatorzy:

Stowarzyszenie Dziedzictwo Rodzimej Kultury, Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie

Partnerzy

TOP