Działania

Działania

Grafika i rysunek dla każdego

Miejsce realizacji:
Grębocin

Projekt „ Grafika i rysunek dla każdego” skierowaliśmy do uczniów dojeżdżających do szkoły w Grębocinie, którzy przez rówieśników z Grębocina postrzegani są jako słabsi pod względem intelektualnym i materialnym. Mają utrudniony dostęp do kultury. Rzadko uczestniczą w zajęciach popołudniowych, które odbywają się w Grębocinie i w pobliskim Toruniu.
 
 
W tym roku kontynuowaliśmy współpracę pomiędzy Galerią Autorską Gaj a Szkołą Podstawową w Grębocinie, Biblioteką Gminną oraz działania rozpoczęte w ubiegłym roku podczas realizacji projektu „Każdy może być malarzem”. Pozyskaliśmy również nowego partnera – Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Wspólne odkrywaliśmy nowe obszary edukacji kulturowej na rzecz lokalnej społeczności.

Na warsztatach papierniczych poznaliśmy historię produkcji papieru. Najpierw, na pobliskiej łące pozbieraliśmy rośliny takie, jak pokrzywa i kwiatki polne. Przynieśliśmy materiały odpadowe: kartony, T-shirty , konfetti i całość pocięliśmy. Przy użyciu młyna papierniczego, napędzanego własnymi siłami, zrobiliśmy pulpę papierniczą i czerpaliśmy papier.
 
Na warsztatach piśmienniczych, przy pulpitach średniowiecznego skryptorium, spróbowaliśmy własnych sił w sztuce kaligrafii. Używaliśmy do tego prawdziwych gęsich piór!
Poznaliśmy też zawód dawnego drukarza.
 
Stworzyliśmy użytkowe, piękne i indywidualne rzeczy, co sprzyjało podniesieniu wiary we własne siły. Uczestnicy projektu zobaczyli w jaki sposób każdy może wykonać pracę graficzną, nawet w warunkach domowych.

Realizatorzy:

Galeria Autorska Gaj w Grębocinie; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie

Partnerzy

TOP