Działania

Działania

FreeArt Concept

Miejsce realizacji:
Brodnica

Najpierw, w naszych głowach zrodził się pomysł: dwutygodniowe warsztaty na pełnych obrotach, z artystycznie uzdolnioną młodzieżą. Chodziło o to, aby połączyć zarówno ludzi, którzy chcą przekazać swoje umiejętności dalej, jak i tych, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego. Tak powstał FreeArt Concept.
 
Warsztaty ze specjalistami z zakresu muzyki, tańca, ruchu, teatru i plastyki zaowocowały pięknymi, oryginalnymi strojami z papieru. Wspólne działania uwieńczył spektakl, w którym wystąpili wszyscy uczestnicy projektu „FREEART CONCEPT – UWALNIAMY SZTUKĘ!” – adepci pracowni artystycznych Brodnickiego Domu Kultury oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym, że kiedy młodzi ludzie postanawiają „zająć się” kulturą, efekty przerastają najśmielsze oczekiwania.
 
Warsztaty pozwoliły młodzieży odkryć swoje pasje i rozbudzić zainteresowania. Rozwinęły umiejętności, związane z pokonywaniem sytuacji stresujących. Wykształciły postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz postawy współpracy w grupie.

Realizatorzy:

Brodnicki Dom Kultury, I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

Partnerzy

TOP