Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Organizacje i instytucje realizujące wspólnie z nami projekt Terenowy Dom Kultury

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Od 14 lat jest organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowaniu sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców woj. kuj.-pom. Bada, szkoli, doradza, informuj, promuje i integruje sektor NGO oraz wspólnoty lokalne będąc rzecznikiem ich interesów. Opiera się na wartościach wspólnotowości, pomocniczości, równości i wiary w możliwości społeczności lokalnych działając odpowiedzialnie i jawnie.

Główny obszar działalności to wspieranie grup obywatelskich i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Pomocy udzielamy na każdym etapie ścieżki ich rozwoju – od rejestracji (pomoc w przygotowaniu dokumentów do KRS), przez wsparcie młodych organizacji czy grup inicjatywnych (m.in. dotacje w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start”), po pomoc w dywersyfikowaniu źródeł finansowania i profesjonalizowaniu działalności dłużej działających podmiotów np. poprzez rozwijanie dz. odpłatnej i gosp. i działania z zakresu ekonomii społ. – w ramach OWES.

Od 2014 r. od TŁOK – w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica – funkcję kuj.-pomorskiego operatora mikrodotacji FIO (projekty „Inicjuj z FIO”, „Inicjuj z FIO bis”, „Inicjuj z FIO na start”). Dotychczas objęliśmy wsparciem dotacyjnym i merytorycznym 131 młodych NGO i 116 grup nieformalnych w woj.

Wspiera rozwój porozumień organizacji, platform współpracy (m.in. sieć wiosek tematycznych, powiatowe zespoły ds. ES, spotkania kooperacyjne dla NGO), prowadzimy działalność rzeczniczą (m.in. udział w tworzeniu Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce). Uzupełnieniem działalności Tłoka wspierającej rozwój III sektora w woj. kuj.-pom. są badania (m.in. we współpracy z Klon/Jawor).

Tłok działa na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych, doskonalenia jakości jego prac i świadczonych usług, animuje współpracę między sektorami: pozarządowym, samorządowym (organami administracji samorządowej) i biznesu.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

fundacja, od 2010 roku specjalizuje się w realizacji złożonych procesów partycypacyjnych w partnerstwie z lokalnymi samorządami
i instytucjami publicznymi, prowadzeniu i wzmacnianiu dialogu społecznego. W 2010 roku zespół fundacji przeprowadził jeden
z pierwszych w Polsce projektów partycypacyjnych – Partycypator Toruński. Pozostałe zrealizowane projekty w tym obszarze to: Restart, Strefa Cukru, pilotaż programu dialogowego „Razem o Łupkach”, Naprawmy To, Damy Rady, Masz Głos, Masz Wybór, Przepis na ulicę, Uchodźcy mają głos – partycypator, Senior – Aktywny Mieszkaniec. 

PZR zrealizował także diagnozę lokalną oraz proces ewaluacji w ramach Programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne realizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w 2017 roku, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w 2013 i Dom Muz w Toruniu
w 2018 roku. W  ostatnich trzech latach fundacja realizowała projekty i zlecenia związane głównie z rewitalizacją i partycypacją publiczną (przede wszystkim w obszarze kształtowania przestrzeni publicznej).

Zespół PZR opracował kilka programów rewitalizacji: w Gminie Brok, Płużnica, Nowe, Wołomin, Lębork, dbając o szerokie zaangażowanie mieszkańców i innych interesariuszy.

PZR wydał także cztery publikacje: Przepis na ulicę, Przepis na rewitalizację, Przepis na plan oraz Przepis na plan – narzędziownik, które stanowią w dużej mierze podsumowanie dotychczasowych doświadczeń organizacji.
Obecnie fundacja jest partnerem międzynarodowego projektu Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi w obszarach funkcjonowania miasta w zakresie żywność – energia – woda. W projekcie  (razem z polskim partnerem Instytutem Socjologii UMK ) odpowiada za badania i przeprowadzenie partycypacyjnego procesu, podczas którego zostanie zaprojektowane narzędzie IT oraz system zarządzania informacjami w zakresie zaopatrzenia placówek oświatowych w Słupsku w lokalną żywność.

Aktualne działania fundacji koncentrują się na prowadzeniu badań społecznych, partycypacyjnym planowaniu przestrzennym, rewitalizacji.

Partnerzy

TOP